Artikel 3 - Prijzen, transport en leveringstermijn
Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten. Voor een bestelling met levering in België of Luxemburg wordt een forfaitair bedrag van €2,95 incl. BTW aangerekend. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. De duurtijd van levering gebeurt in onderling overleg en zal steeds naar redelijkheid worden bepaald. In principe worden orders die voor de middag besteld en online betaald zijn, dezelfde dag nog verstuurd. Een leveringsdatum moet worden beschouwd als een niet-bindende inschatting en niet als een resultaatsverbintenis om de producten op de streefdatum te leveren. Wij adviseren u een leveringsadres op te geven waar zo vaak mogelijk iemand aanwezig kan zijn om uw zending in ontvangst te nemen (vb. uw werkadres). Indien u op het tijdstip van de levering niet aanwezig bent, zal u met onze vervoerspartner, DPD, telefonisch kunnen afspreken (u krijgt daarvoor een bericht in uw bus). In het geval u de levering of ontvangst van producten onredelijk lang uitstelt nadat we u op de hoogte hebben gebracht dat we hebben geprobeerd de producten bij u te bezorgen, of indien u een verkeerd leveringsadres hebt opgegeven waardoor de levering mislukt is, worden de producten aan ons geretourneerd. Indien de producten na de eerste poging tot levering binnen de 7 werkdagen daaropvolgend niet bezorgd kunnen worden en aan ons worden geretourneerd, dan nemen wij aan dat u het recht heeft uitgeoefend om de koop te herroepen en zodra wij de bestelling terug hebben ontvangen zullen wij u de aankoopsom terugbetalen in overeenstemming met onze regeling voor het terugnemen van producten en de terzake geldende wettelijke bepalingen. Alle geleverde pakketten hebben een online bewijs van aflevering en zijn verzekerd.

Artikel 9 - Herroepingsrecht
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. (art. 46, afdeling 2, verkoop op afstand) Als u een product heeft gekocht voor uw eigen persoonlijk gebruik als consument en u gebruik wilt maken van uw recht om het contract te herroepen, moet u onze klantenservice daarvan binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via e-mail (info@odissey.be) of telefonisch (03/ 502 92 77) op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen. Indien onze klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering. Retourzendingen gebeuren op risico van de verzender, in dit geval de klant. U bezorgt ons het product in de originele verpakking, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd. De kosten van retourzendingen worden u teruggestort zodra het pakje ontvangen is. Terugbetaling of omruiling wordt zo snel mogelijk geregeld. Let op: Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. De eventuele extra opslagkosten zijn risico en verantwoordelijkheid van de klant.